Header imageHeader image
Header image
   
      
   
   
 
Iskolánkról
 
 
 
   

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozik a Béke Általános Iskola

Header imageHeader image „ Az iskola arra való, hogy az ember
Header imageHeader imagemegtanuljon tanulni,
Header imageHeader imagehogy felébredjen tudásvágya,
Header imageHeader imagemegismerje a jól végzett munka örömét,
Header imageHeader imagemegízlelje az alkotás izgalmát,
Header imageHeader imagemegtanulja szeretni, amit csinál,
Header imageHeader imageés megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Header imageHeader imageHeader imageHeader imageDr. Szentgyörgyi Albert

Iskolánk története

Az iskola 1957-ben kezdte meg működését 12 tantermes általános iskolaként. Később két technika teremmel bővült az épület. Az intézmény elhelyezkedése kedvező: városközponti, jól megközelíthető, közvetlen környezetét rózsakert és park teszi kellemessé.
Az iskola első igazgatója Karátsony Kálmán volt. Az alapító igazgató első dolga a 16 iskolából összeverődött 22 tagból álló nevelőtestület összekovácsolása.
Az 1976-os tanévet már Kádasi László igazgatásával kezdte meg a nevelőtestület. Folytatta azt a munkát, amelynek irányai: a nevelés korszerűsítése, helyi kezdeményezésként az egész napos rendszer bevezetése, tantárgycsoportos oktatás, a közoktatás feltételeinek javítása.
Kádasi László 1988-as nyugdíjazása után dr. Gál Gyuláné állt az iskola élére. Folyatódott a két korábbi igazgató szemlélete: a feltételek megteremtésével utat nyitni – önkéntes jelleggel – minden konstruktív, kreatív kezdeményezésnek. Továbbra is a pedagógiai munka fejlesztésének alapvető és leghatékonyabb eszköze a munkatársak szakértelme, pedagógiai tapasztalata, önálló alkotó tevékenysége, önképzése.
2008-2015-ig Horváthné Fenyvesi Lilla vezette iskolánkat. Alapvető feladatának tartotta a hagyományok, értékek megőrzése mellett azt, hogy az iskola megfeleljen a kor kihívásainak, oktatáspolitikájának. Ez idő alatt iskolánkban hangsúlyos szerepet kapott a tehetségmérés, tehetséggondozás, majd az itt folyó munka eredményeként a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2011. április 13-án „Regisztrált Tehetségpont”-tá nyilvánította iskolánkat, elsőként a kecskeméti általános iskolák közül. 2013-ban Kiváló Akkreditált Tehetségpont lettünk.
Az intézmény korábbi nevei: Béke Téri Állami Általános Iskola, Béke Téri Általános Iskola, Béke Általános Iskola.
2007. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése szerint Kecskemét iskolái átszervezésre kerültek. 2007. július 1-jével így jött létre a többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, a Belvárosi Óvoda és Általános Iskola melynek intézményegysége, majd 2013-ban Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola melynek tagintézménye lettünk.
Immár 60 éve áll a Béke Általános Iskola Kecskeméten, a Boldogasszony téren, a valahai vásártéren, ott, ahol 1848-ban Kossuth Lajos intézte híres toborzó- beszédét a város népéhez.
Egész iskolai tevékenységrendszerünk alapja az a gondolat, miszerint az élményekkel járó személyiségfejlesztés legalább olyan hasznos és nélkülözhetetlen, mint a tudás, az ismeretek átadása. A kettő természetesen együtt jár. Az élmény tanít, a tanulás élmény lehet. Iskolánk nevelői ennek a megvalósítására törekednek mindennapi munkájukban.

Hogy ez miképpen teljesül, arról szeretnénk képet adni, bemutatva – a teljesség igénye nélkül – mindennapi életünket, munkánkat…

  

Kicsinyeink világa

 Alsó tagozatunkon az első-második osztályban a szülő választhat az egész napos iskola keretein belül gyermeke számára iskolaotthonos, illetve napközi otthonos foglalkoztatást. Az alapozó szakaszban a képességekhez igazodó betűtanítási ütemezés jó tapasztalatokat hozott. Kicsinyeinknél nem erőltetjük a gyors haladást, ellenben a biztos tudásra építünk. Nagy hangsúlyt helyezünk a szókincs- és ritmusfejlesztésre, mely a helyesírásban és az olvasástanulásban is nagy segítség. Harmadik-negyedik évfolyamon bevált forma a tantárgycsoportos oktatás. A testnevelés órák keretén belül néptánc-oktatás és mozgásfejlesztés is folyik.
Jól kiegészítik mindezt a szabadidős tevékenységek: az iskolai könyvtár, a népi játék-, és néptánc oktatás, a drámajáték, a furulyatanítás, a kicsinyek kórusa, a selyemfestő és hímző szakkör, a sakk, számítástechnika, táblajáték, kézműves, személyiségfejlesztő szakkör, kosárlabda, asztalitenisz, karate, modern-tánc s mindaz a sokszínű lehetőség, melyet a város kulturális intézményei is kínálnak.

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd
Szép, komoly fiadat!”

 Felső tagozatunkon a lelkes kollégákból álló művészeti munkaközösség céljául tűzte ki, hogy fejlessze a gyermekekben rejlő adottságokat, teret engedjen a személyiségük kibontakozásának, alkotó fantáziájuk érvényre jusson, elősegítse egyéniségük fejlődését, és jobb iskolai teljesítményre ösztönözze őket. A munkaközösség felismerte a játszva tanulás hatékonyságát, nagyszerűségét, s e szellemben szervezi iskolai programjait.
Nagy hangsúlyt kap diákjaink vizuális nevelése. Kézműves műhelyünk ifjú alkotói rendszeresen szerepelnek a Hírös Agóra Kecskeméti Paletta című kiállításán és számtalan oklevéllel gazdagítják iskolánkat.
Iskolai énekkarunk kórusfesztiválok állandó résztvevője, de a Kodály Művészeti Program alapján működő ének-zeneoktatásunk kiváló egyéni teljesítményeket is felmutat.
Természettudományos munkacsoportunk célja, hogy a gyerekeket vidáman, ötletgazdag módon motiválják, önálló és logikus gondolkodásra sarkallják. Fontos, hogy diák és tanár jól érezze magát a tanítási órák során, pozitív irányba fejlődjön a köztük levő kapcsolat. Ennek érdekében a szaktárgyak elsajátíttatásán túl számos program, verseny keretén belül igyekeznek közel hozni tanulóinkhoz a néha bonyolultnak tűnő tantárgyakat. Az állatok világnapja, A víz világnapja, az Egészségnap , a Madarak, fák napja – megannyi lehetőség, hogy a környezettudatosságot, a természet értékei iránti felelős gondolkodást erősítsük tanulóinkban. Immár két éve sikerrel szervezzük meg a bentalvós 24 órás természettudományos vetélkedőnket. 2017-ben elnyertük az Ökoiskola címet.
Informatikaoktatásunk színvonalát az ECDL Start vizsgák magas száma jelzi.

Nyelvi határok nélkül

Tanulóinknak lehetőségük van két idegen nyelv, angol, illetve német közül választani.  Nyelvoktatásunk színvonala elsősorban a nyelv alkalmazásában mérhető.  Ennek legeredményesebb színterei az iskolai szervezésű nyári angliai utazások, valamint a Csiperó gyermektalálkozók eseményei, melyek számos külföldi kapcsolatot hoztak. Nyelvoktatásunk színvonalát jelzi, hogy a 8. év végére minden évben számos tanuló alapfokú nyelvvizsgát tesz.


„Utak úgy lesznek, hogy járunk rajtuk.”

  Az egyéni fejlesztés és a tehetséggondozás iskolánkban kiemelt szerepet kap.
Célunk a fiatal tehetségeket ösztönző és a kiváló teljesítményt támogató rendszerek kidolgozása. 2016-ban megtanultuk és bevezettük iskolánkban a Komplex Instrukciós Programot, jelenleg az ország 14 minősített iskolája között szerepelünk. Szeretnénk a program alkalmazása során szerzett tapasztalatainkat megosztani a környező iskolákkal, referenciaiskolaként működni.
Hagyományt teremtve, évről évre megrendezzük házi versenyeinket matematikából, mese-, és versmondásból, szép, kifejező olvasásból, szépírásból, valamint helyesírásból.  Büszkén mondhatjuk, hogy az iskolai szinten jól teljesítő diákjaink a városi és megyei versenyeken is előkelő helyezéseket érnek el.
Különleges helyet foglal el az iskola rendezvényei sorában városi vetélkedőink: 1993 óta szervezzük lelkesen a Városi helyesíró versenyt alsó tagozatosok számára. A „Kecskemét Város Polgára Leszek” című várostörténeti, városismereti vetélkedőnket 1994-ben indítottunk útjára. Szeptembertől márciusig tartó, többfordulós műveltségi verseny ez, melynek során a résztvevő csapatok tagjai nemcsak alaposan megismerik életük színterének, Kecskemétnek múltját és jelenét, de elsajátítják azt a szellemiséget is, mely a városunkra oly jellemző polgári gondolkodásban öltött és ölt testet ma is.

 

 És amiről még szólni érdemes…  

  A mi iskolánkról sokan megállapították már, egyik erősségeként, hogy családias hangulatú iskola. Valóban az. A tudás mellé biztonságot, szeretetet, melegséget szeretnénk nyújtani gyermekeinknek, és ehhez prioritást adni a szülőkkel való partnerségnek.
A világ körülöttünk naponta változik, s mi felnőttek is változunk. De a gyermekek mindig is maradnak gyermekek, érzékenyek, játékosak, csibészek – de elsősorban valamennyien szeretetre, biztonságra várakozó „emberpalánták”. Ösztönösen érzik, hogy csak akkor válhatnak boldog, kiegyensúlyozott, értékes felnőttekké, ha kisgyerekként megkapták, ami kijár minden kisgyereknek… Törődést, figyelmet, biztonságot és sok-sok szeretetet!

 

 

 

 

 

Header image

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Header image   Header image Header image Header image