Header imageHeader image
Header image
   
      
   
   
 
Dolgozóink
 
 
 
   

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Header image

 

Schmidtné Báló Ágnes tagintézmény-vezető
Horváthné Jagodics Henriett tagintézmény-vezetőhelyettes
Bagó Szilvia 7.b osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma
Banu Krisztina 5.a osztályfőnök, matematika, tanulószoba
Barta Gabriella 4.a osztályfőnök, tanító
Benséné Szabó Márta 2.a osztályfőnök, tanító, fejlesztőpedagógus
Berec Zoltánné történelem, magyar nyelv és irodalom, dráma
Bereczki Károlyné 6.a osztályfőnök, rajz, földrajz, természetismeret
Bessenyei Adrienn Header image 8.b osztályfőnök, angol, erkölcstan, napközi
Csaplárné Zilai Valéria történelem, magyar nyelv és irodalom
Farkas Anita 2.b tanító, fejlesztőpedagógus
Feketéné Kiss Éva 3.b osztályfőnök, tanító
Grosán Krisztina testnevelés, napközi
Groschné Kurucz Zsuzsanna német, tanulószoba, GYIV felelős
Hamza-Herczeg Katalin 8.a osztályfőnök, testnevelés
Hertelendiné Siroki Gizella 1.b osztályfőnök, tanító , angol
Homokiné Zoltai Anita 3.a osztályfőnök, tanító  
Dr. Holeczné Morvai Ildikó földrajz, testnevelés
Horváth Lászlóné fizika, kémia
Schraufné Irházi Mónika testnevelés; GYES
Kolositsné Ország Renáta 1.a tanító
Kocsis-Vincze Melinda 7.a osztályfőnök, természetismeret,  tanulószoba
Lelovics Lászlóné napközi, mozgásfejlesztés
Lénártné Gácsi Anikó napközi, tanító, fejlesztőpedagógus
Lipóczkiné Lénárd Irén napközi
Miklovics Linda gyógypedagógus; GYES
Pápainé Magyar Ildikó 2.b osztályfőnök, tanító
Polyák Emese 1.a osztályfőnök, tanító
Pór Anett 8.b osztályfőnök, angol; DÖK segítő pedagógus
Kutiné Tóth Márta tanulószoba
Tekesné Göncz Ágnes biológia, erkölcstan, napközi
Torbaveczné Orosz Csilla magyar nyelv és irodalom, ének, tanulószoba
Utassyné Kovács Ilona fejlesztőpedagógus
Várkonyi Csilla angol, napközi
Varró Csaba matematika, informatika, technika
Varróné Demeter Erzsébet 4.b osztályfőnök, tanító
Zsótér Zsolt 6.b osztályfőnök, matematika, informatika, technika
Bende Zsanett iskolatitkár
Farkasné Török Zsuzsanna pedagógiai asszisztens

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Header image   Header image Header image Header image